728 x 90

​Amessali n wazalen deg tmurt n Leqbayel …zik.

​Amessali n wazalen deg tmurt n Leqbayel …zik.

Deg tezwart n “Poèmes kabyles anciens”, Lmulud At Mɛemmer yefka-d din yiwet n temsirt ɣef Umessali n wazalen n Leqbayel (échelle kabyle des valeurs) n zik ; zik, meḥsub yella, leḥḥun medden yes-s armi d-uɣen Irumiyen tamurt-nneɣ.
Amessali-ya n wazalen deg-s 3 n yiswiren, wa nnig wayeḍ. Seg yiweksar d asawen, ad naf tella “teqbaylit”, wis sin d “nnif”, wis tlata, aswir aɛlayan, d “tamussni”. 

Yal aswir ila bab-is (neɣ lall-is). Deg uswir n teqbaylit, yella “urgaz l-lɛali” (“tameṭṭut l-lɛali”). Ihi “argaz l-lɛali” (“tameṭṭut l-lɛali”) d win (d tin) yessnen “taqbaylit”. “Taqbaylit” (mačči d tameslayt kan ihi) d azal adday (= basique) deg tmurt n Leqbayel. Wi yessnen taqbaylit d win yessnen kra n “tɣawsiwin” iɣef tbedd tmetti n Leqbayel. Gar “tɣawsiwin”-a, ad naf “tagmat” (= solidarité), “ɛaruḍ” (=hospitalité), “leɛnaya”, atg. Win ur nessin ara xersum 3 n « tɣawsiwin »-a ur yettusemma ara d argaz l-lɛali neɣ d tameṭṭut l-lɛali. Γef tegmat, qqaren : « Kerheɣ gma, kerheɣ wi t-yewten. » Syin akin, isem n « gma » (seg i d-yeffeɣ wawal « tagmat »), mačči d gma n tɛebbuḍt kan ; « gma », d mmi-s b baba d yemma, n uxxam, n udrum, n taddart, n lɛerc, atg. Da daɣen llan yiswiren, ma yennuɣ gma n tɛebbuḍt d mmi-s n ɛemmi (= « gma n berra), yewwi-d ad d-ḥamiɣ ɣef umezwaru ; ma yennuɣ « gma n taddart » akked yiwen n taddart-nniḍen, yewwi-d ad d-ḥamiɣ ɣef umezwaru, atg. Win ur d-ngir iman-is ad d-iḥami ɣef « gma-s », tella tɛerfit (=droit coutumier), tella tejmaɛt ! Γef ɛaruḍ, d lɛib meqqren ma iɛedda-d ḥedd ɣef uxxam, deg ubrid n taddart, … tili ur t-id-teɛriḍeḍ ara s axxam ad yesteɛfu, ad yečč imekli, imensi, … “Leɛnaya”, seg tama-s, tesɛa amkan meqqren nezzeh deg teqbaylit. Mi ara iger yiwen leɛnaya i wayeḍ, am win yennan i wayeḍ “Ur ttaggad, ur ttkukru : axsim-ik, d axsim-iw”. Yegra-s wawal, mi ara k-yini yiwen “Deg leɛnaya-k !”, “deg leɛnaya n Rebbi !” …

“Nnif”, d azal-nniḍen i d yezgan nnig n “teqbaylit”. Bab n nnif (neɣ lall-is), isem-is Argaz (Tameṭṭut). Ma yenna-d yiwet ɣef wayed : “D Argaz !” ; meḥsub, ira ad yini d “bab n nnif” (“lall n nnif”). Maca ur qqaren medden i ḥedd “d Argaz” alamma iga kra ur ssinen ara “yirgazen l-lɛali”. Deg nnif ihi, yella usnulfu, llant tissas, yella usfel …Bab n nnif yezmer ad yefk akud-is, tazmert-is, idrimen-is neɣ, ugar, tarwiḥt-is, akken ur iɣelli ara nnif. Twalam d acu i tga Faḍma n Sumer deg useggas n 1857. Mi ara bɣun yiɛdawen ad cemmten yiwen, dɣa ad as-gezmen anzaren-is ! Ma gezmen-as i yiwen anzaren-is, am wakken seɣlin nnif-is ; dɣa, ma yeɣli nnif n yiwen, d acu i (d)as-d-yegran ! ? 

“Tamussni”, d azal d-yezgan nnig n “nnif”. Bab n tmussnu, d amussnaw. Amussnaw d win yessnen xir n medden akken ma llan. Tamussni deg-s aṭas n yiḥricen : taɛerfit (=droit coutumier), tafellaḥt d uwatay (=calendrier agraire), amezruy n taddart (n lɛerc), tasekla (inzan, timucuha, isefra, …), atg. Amussnaw daɣen d bab n wawal, dɣa imi d bab n wawal, d netta i ttarran medden d lamin n taddart, d lamin l-lumna (= lamin n lɣerc). Tamussni, seg tama-nniḍen, ur tesɛi ara tilas ; imussnawen lemmden wa ɣef wa. 

Ah ! lemmer urin kra deg-s !

 Kamel Bouamara

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos