Taqvaylit

​Ur ttrebbibet ara fell-aɣ !

Proposé par rédaction isallan

Uqbel ad nessufeɣ lezzayer si tmurt taqbaylit, ilaq ad nessufeɣ allaɣ-aɛrab-ineslem.
Uqbel ad nbeddel anay azzayri s wanay aqbayli, ilaq ad nbeddel tamuɣli ɣer tudert, idles, tutlayt, tameṭṭut…

Abrid-agi i d-newwi d lezzayer ara d-nexdem di tmurt taqbaylit; ad nekkes leǧwameɛ ad d-nerr timɛemrin.

Ad nekkes aɣerbaz azzayri i aɣ-yesselmaden limir ɛebd lqader akked tewra el ɛuḍma, ad d-nerr aɣerbaz aqbayli ad nesselmed deg-s Ccix Muḥend u lḥusin, ad nesselmeḍ imjuhad n 80…

D acu i nettnadi: D taqbaylit ad tilli neɣ d taɛrabt ur tettili? 

D acu i nebɣa: d tilelli neɣ d cckal aqbayli?

D acu nessaram d imal gar leǧnas; tugdut, tussna, tamusni, tasekla, idles… neɣ d imal n uzekka kan; 

idles:d taqendurt.

Tasekla: d lemtul, 

Tussna: amek tennḍen iḥeckulen, 

Tugdut: ma ad as-neqbel i tmeṭṭut ad tettikki di tejmaɛt neɣ ala… 
I wakken ad d-yeddu wegdud yid-neɣ ilaq ad as-d-nbeggen amek-it yimal i t-yettraǧun.

I wakken ad d-yeḍfer wegdud abrid n timunent, ilaq ad t-neǧǧ ad yargu azekka-ines, ilaq ad as-nesseḥmel tilelli, ilaq ad as-nekkes uguren, ilaq ad t-id-nekkes seg usigna itenḍen allaɣen…

I wakken ad d-ddun agagen (intellectuels) ilaq ad ẓren belli azekka  n teqbaylit, ad asen-yuɣal wazal, azekka n teqbaylit d irebbi n tikta.

Mačči s lemɛun, inzan d lemtul n ccix Muḥend  u Lḥusin ara d-nawi tilelli, timunent…

Mačči s « DDIN N LEJDUD » ara ɣ-yiẓiḍ uzekka. Talakt (laïcité) mačči d aḥareb ɣef ddin, talakt d aḥareb ɣef umdan seg waṭan n ddin ( Ddin yettara imdanen ɣer deffir, yettara-ten d lewḥuc, walit ayen xedment ddiyanat (monothéistes ) acḥal ssurgent n idammen…

Mačči s tezlatin n Si Muḥ neɣ n Umangellet ara d-nawi arazen n Nobel. s tussna akked usnulfu. 

Mačči d amennuɣ ɣef « v » akked « B » ara d-yessukksen tutlayt seg irebbi n tatut. Mačči d « V » ara ɣ-iferqen akked waɛraben, d axeddim, d tmuɣli ɣer sdat.


Irnaten Murad

About the author

rédaction isallan