728 x 90

Adraw neɣ Imensi ( le banquet) sɣur »Platon »

Adraw neɣ Imensi ( le banquet) sɣur »Platon »

– Imi i yella leqsed, i d-inna « Eryximaque », d akken ur nettḥettim yiwen, d akken yal yiwen ad isew akken ibɣa, nekk ad d-iniɣ ilaq ad nɣerreq tin ara yettjewwiqen. Ad d-truḥ ad tjewweq i yiman-is, neɣ ma tebɣa, i tlawin illan sdaxel. Ma d nekni, ma twufqem-iyi, ad d-nesqerdec kra n temsal. 

Ad awen-d-iniɣ asentel ma tebɣam. – ɣur-wen i teqqim ad d-tesseqqsem wad d-tkecmem deg wawal. –, ihi, I ikemmel « Éryximaque »: Ad bduɣ s usefru-a n « Mélanippe » n « Euripide »: Inaw-a mačči inu, meεna n « Phèdre ».

Acku « Phèdre » iqqar-d yal ass, s yiwen usḥisef: Ah a « Éryximaque », mačči d ayen isseḥzanen, imi acḥal n yimedyazen i yellan xeddmen tinder d ccnawi i yirebbiten, meεna ulac win isulin ccan n Leḥmala i yellan d arebbit meqqren ugar?  

Wali Iṣufiyen iḥercen: ttgen yal ass inawen s ccbaḥa n wawal I lmend n Hercule d uzgen n yirenbbiten wiyaḍ, anigi n « Prodicus » ifazen; aya ur yessteεǧib ara.

 Walaɣ ula d yiwen udlis i yewwin azwel-a: Ccan n tisent, anida ameskar ittεeḍḍim yerna isggug azal n tisent d wamek tenfeε amdan. S yiwen wawal, ur tettwaliḍ ara maḍi ayen isεan tajmilt am ta. Amek ihi armi di leḥrara-a ad nεeḍḍem s kra yellan, ar ass-a, ur nufi win igan tasfuggelt I tuklal Leḥmala, yerna nettu arebbit am wa?

 I nekk, I ikemmel « Éryximaque », fehmeɣ asḥisef n « Phèdre ». Ihi bɣiɣ ad xelṣeɣ leɣrama i Leḥmala, akken ad iyi-qbel. Ad iniɣ iwulem i tejmeεt icuban ta ad d-tεuz ugar arebbit-a. Ma iεǧeb-awen lḥal, ur ttnadit ara akk asentel nniḍen iɣef ad d-nawi awal. Yal yiwen ad d-iheggi akken izmer inaw I lmend n Leḥmala. Ad d-nebdu seg uzelmaḍ s ayeffus. Ihi ad d-nedu si Phèdre; di tazwar ha-tan d adur-is, yerna d netta i d ameskar n usummer-a I awen-d-fkiɣ.

tasuqilt Murad Mazri.

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos