728 x 90

Agejdur

Agejdur

A winnat , ma mazal tedder yemma-k , inas ad arnu akka akniwen am kečč, akken ad tt-wwet agejdur akken ilaq , imi as tesnegrem axxam, adrum d Tmurt; a win i beddlen adrum s weɣṛum.

Mlalen-d kra akken dɣa atan sqerdicen ɣef tedyant agi nneɣ ( TAQBAYLIT)

amezwaru: imi tennam , akka id teddu teswiɛt iǧadarmiyen d ibulisen n linjiri ad kecmen ar wefrag.

tis snat: ihi tuffɣa id fɣen maci d anekcum i kecmen !!!

amezwaru: amek akka d tuffɣa id ffɣen?

tameṭṭut: ih , nek ɣileɣ atnad deg aguns yakan , arna negger-asen irebbi s wansuf ammerzg-nneɣ 🙂

wis krad: s ttawilet kan, lezzayer mmuten fell-as imawlan-nneɣ , « edderk el waṭani  » seḥbibiren ɣef teɣlist-nneɣ yal ass , kenwi tesmeɛrikem dagi (yerfa )

Tameṭṭut: ih dayemmi ik nniɣ « ammerzg-nneɣ ahhh » ; melmi ara k-id iwali akka wemdan di lebɛid as yini dayen kan id argaz !zziɣen d aculliḍ kan a winnat.

Amezwaru: ahaw tura , ur d-nusi ara akken a nennaɣ garaneɣ , nek nniɣas a nemmeslay amek ara nexdem ? akken ad naff tifrat i ẓẓmek agi id yeɣlin ɣef Tmurt Taqbaylit, kenwi din din tebdam amberrez …

Tameṭṭut: ala aqli arriɣ-as kan s ttawil iw umehraz agi wumi yeɣli welqaf …

Wis kra: ẓrîɣ kenwi tettum idammen n lejdud yeɣlin ɣef lezzayer ɛzizen , nek lḥaṣun ur tt-semmiḥeɣ deg idammen n baba yeɣlin di 63

Âmezwaru: melmi yeyemmut baba-k ? di 63 ?

Wis krad: di 63 ihhh!!! arna abeckiḍ deg ifasen-is

Amezwaru : tura ferẓeɣ akken ilaq , baba-k tenɣat lezzayer agi i tḥemmleḍ arna ur tettsemmiḥeḍ deg idammen-is tura …

Wis kra: ur tt-semmiḥeɣ ara ih , arna aqli mgal wigi yebɣan Timunent i Tmurt Taqbaylit…

Tameṭṭut: ma nniɣ-ak d amehraz i tteddzen abelluḍ kečč , arna d wawal , wissen kan amek ara t-iliḍ mgal asenfaṛ agi ?

Wis krad: ad ssawleɣ i iǧadarmiyen d labulis akun ddmen , ma yella ugin ad refdeɣ abeckiḍ mgal nnwen …

Amezwaru: s ttawil ahhh! waqila d nek i iɣelḍen ; akken ad ssawleɣ i wid ukud sɛiɣ yiwen usenfar nek seglafeɣ kan anda i yufiɣ almi id ɣliɣ d weydi akka am kečč.

Tameṭṭut: a winnat , ma mazal tedder yemma-k , inas ad arnu akka akniwen am kečč, akken ad tt-wwet agejdur akken ilaq , imi as tesnegrem axxam, adrum d Tmurt; a win i beddlen adrum s weɣṛum.

Ajennad

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos