728 x 90

Aqbayli d akli n uzzayri ?

Aqbayli d akli n uzzayri ?

Aqbayli yettzuxxu yeqqar :  » d nekkni i d imawlan n wakal, akal n imaziɣen…” maɛna Aqbayli neɣ amaziɣ ur yezmir ad yidir akken yebɣa deg wakal-is, ur yeddir d ilelli, ur yeddir d amaziɣ deg wakal-is, ula d taddart-is ur t-id-tṣaḥ. Aqbayli ččuffun-as aqendur qqaren-as: “ D iqbayliyen i yessuffɣen Fransa, d nutni i yemmuten ɣef tmurt, sɛan aṭas n ccuhada …”

Maɛna, Fransa teffeɣ aqbayli-nni yexṣer lgirra, i i iḥekkmen tamurt-is d aɛrab ineslem, tamurt-is, tetteddu s taɛrabt di tuddsiwin, tetteddu s tineslemt di tudrin. Maɛna aqbayli mazal yettzuxxu s yemjuhad ɣas akken yettu nnger d-iṣaḥen tiwaculin iwumi mmuten yergazen ɣef wakal wwin wiyaḍ. Aqbayli yezga yeqqar: “ nekkni d imaziɣen ur nettruẓ ur nkennu…” d tidet amek ara yeknu win yetteḥnunufen di lqaɛa?! amek ara yerreẓ win yeffrurin?! Wissen kan ma yella yeẓra belli ulac lekkni am win yettwaḥekkmen deg wakal-is. Ulac taruẓi nnig tin n win yettakken arraw-is ɣer llakul akken ad yelmed tutlayt n wayeḍ deg wakal-is, ma yella d tutlayt-ines itetter-itt azal n 50 n iseggasen ar ass-a ulac. maɛna ɣas akka, il est toujours fier weqbayli!

Aqbayli asmi i as-d-snulfan tamurt, tamurt iwumi semman “ Lezzayer” deg-s gren-t ɣer ucekkar n tineslemt, mmlan-as amek ara yili, fkan-as tutlayt (taɛrabt) xaḍen-as-d tinekkit, llmen-as-d idles, sserḥen-as deg wakal-nni i as-kksen. Aqbayli yuɣal yettnaɣ ɣef tizzayrit-nni t-yerran d akli. Yuɣal yettnaɣ ɣef tedyanin ur t-naɛni, tidyanin ur d-nemɣi deg wakal-is. Ɣas akka aqbayli il est toujours fier!

Ruḥ a zzman, uɣal-d a wayeḍ, aqbayli ass-a yekkat gma-s-nni yebɣan ad t-id-yessuffeɣ si ddel, ireggem gma-s yeqqar-as” tebɣiḍ ad tebḍuḍ tamurt iɣef yemmut Krim akked Ɛebban…” Aqbayli ur yeẓri ara belli d Lezzayer i yenɣan (iqbayliyen) krim akked Ɛebban. Aqbayli yettnaɣ ɣef tmurt i neqqen iqbayliyen. Aqbayli yekkat gma-s ɣef lezzayer i as-yenɣan Maɛtub akked ilmeẓyen di tefsut-nni. Mais aqbayliil est toujours fier!

Ad d-yaweḍ ɛid el istiqlal ad yefreḥ weqbayli, ad yexdem tameɣra. Ad d-yelḥeq remḍan ad yuẓum, ma yella iwala gma-s yečča ad t-yewweti mi yeffeɣ abrid n llah akked nnbi Muḥemmed. Aqbayli-nni, arraw-is mazal qqaren taɛrabt, arraw-is ttẓallan d ineɛmaren xeddmen ɣef ddin akked tmurt ara ten-yeččen. Mais aqbayli il est toujours fier!

Lemmer yessin weqbayli azal yesɛa wakal-is, azal tesɛa teqbaylit-is, idles-ines, tili ur yettmettat ara ɣef wayla n wiyaḍ, tili ur yettnaɣ ɣef taɛrabt akked tineslem, tili ur iqebbel lezzayer imi aya yeḍra-d deg wakal-is, akal i as-d-yeǧǧa MASSINISSA akked KAHINA. Kahina zlan-tt, kksen-as aqerru yenselmen, aqbayli ass-a yettnadi aman iwakken ad yaɣ luḍu. Fkiɣ la fierté-inek ay aqbayli i win tt-yebɣan, fkiɣ zzux-inek ay akli i win t-yebɣan.

Irnaten Murad

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos