728 x 90

Bu cclaɣem akked mm uqerdun: #Yennayer

Bu cclaɣem akked mm uqerdun: #Yennayer

D iseggasen Yennayer yeggujel, Anẓar yeǧǧel, Ameger n tefsut yeɛreq webrid-is… alamma mlan-aɣ-ten-id wiyaḍ i nferreḥ yes-sen, alamma fkan-aɣ ttesriḥ wiyaḍ ara ten-nmuqel. Am d-iniɣ tidet a tamɣart, ilaq d nekkni ara Yilin deg umḍiq n iyuẓaḍ ass-a!

Irnaten Murad

Buclaɣem:

D tidet nugi ad nettwaḥkem maɛna nettaɣ awal i wid i yettḍebbiren fell-aɣ!

Mm uqerdun:

–      Aha tura ay amɣar s wacu ara nedhen seksu-yagi n Yennayer s zzit taqdimt neɣ s tejḍiṭ-agi d-nuǧew aseggas-a?

At taddart seg wasmi i asen-d-cfiɣ, leɛmer xdimen Yennayer, xeddmen leɛyud n inselmen, zellun akraren, tikkwal xeddmen Nuwil, ma yella d Yennayer dayen iwumi kren aseggas-a!

Anef i wat taddart ay amɣar n lḥif, nniɣ-ak zzit anta?

Uh! Xdem tin i am-yehwan!

I uyaziḍ, ad d-naɣ winna n trisiti neɣ win n lexla?

Almi d as-d-iserreḥ butefliqa i d-mmektan belli d imaziɣen, wammag ay ɛeddan d acu-ten? Amek ttwalin iman-nsen? Aseggas d inselmen, yebbas d imaziɣen!

Ass-a waqila yuli-d umermiḍ-ik ay amɣar, yerna teẓriḍ belli Yennayer d tameɣran lferḥ, n tduklid ass ideg d-tettemlili twacult, d ass n tuɣalin ɣer wakal i aɣ-d-yessekren…

Ih a tamɣart ih!

Aha tura, ayaziḍ-nni anwa, win n trisiti neɣ ad d-naɣ win n lexla?!

Win n lexla a tamɣart!

Yerbeḥ ay amcum, at-a-n ihi ass-a ruḥeɣ ɣer ssuq, uɣeɣ-d kullec; lebṣel, ẓrudiya, ticert, zzit, takurjiṭ, ṭumaṭic, lleft, lbaṭaṭa… akked leɛqaqar,lḥaṣulseksu s sebɛa isufaṛ!

Iṣufar ur d-nekki si tebḥirt-im, amzun ur ten-yečči yimi-m!

Awwah ay amɣar ! d acu akka k-yuɣen ass-a?!

D iseggasen Yennayer yeggujel, Anẓar yeǧǧel, Ameger n tefsut yeɛreq webrid-is… alamma mlan-aɣ-ten-id wiyaḍ i nferreḥ yes-sen, alamma fkan-aɣ ttesriḥ wiyaḍ ara ten-nmuqel. Am d-iniɣ tidet a tamɣart, ilaq d nekkni ara Yilin deg umḍiq n iyuẓaḍ ass-a!

Ur k-ɛniɣ ay amɣar n deɛwessu! Daya ara ɣ-tmenniḍ?!

Daya i nuklal! awi-d ziɣ seksu-nni ma yewwa, ad t-nekkes seg uɣbel!

Yebba, yedhen, Aseggas Ameggaz ay amɣar!

Ih! Aseggas Ameggaz ula i kemm! Tawwurt n useggas d aɛraben i aɣ-tt-yellin! 

Irnaten Murad

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos