728 x 90 • Mmi-s n Muḥ n Muḥ

  Mmi-s n Muḥ n Muḥ0

  Muḥ n Muḥ yesɛa-d mmi-s, isemma-yas Muḥ Amecṭuḥ. Asmi yewweḍ d argaz Muḥ Amecṭuḥ-agi, yebɣa a s-yerr lxir i baba-s, yebɣa a t-iceyyeɛ ɣer lḥiǧ. Yenna-yas a d-tessirdeḍ iɣsan-ik meqqar, aṭas n ccrab i teswiḍ zik. Dda Muḥ ur t-yeɛǧib ara laḥal maḍi, ddin-agi ɣur-s d timucuha kan, meɛna mi iwala mmi-s d wat taddart

  READ MORE
 • Muḥend Aberkan d Ccix n lǧameɛ

  Muḥend Aberkan d Ccix n lǧameɛ0

  D 11 n yiḍ. Ccix n lǧameɛ yesla i tyitiwin di tewwurt n uxxam-is, iruḥ yeldi. Yaf-it d Muḥend Aberkan, lǧar-is asekran. — Salamu ɛalikum ! D acu k-id-yecqan akka di lawan-a, a Muḥend Aberkan ? Ha-tt-an d leḥdac n yiḍ tura, seg yiḍes i yi-d-tsekreḍ. — Ibba d kečč i yi-d-yecqan, a ccix, ssalam

  READ MORE
 • SI LPARI AR BṚAZILYA; AJILI AWṚAƔ, UL AZZGGAƔ I TEGRAWLA TAGREƔLANT TAMƔIDT

  SI LPARI AR BṚAZILYA; AJILI AWṚAƔ, UL AZZGGAƔ I TEGRAWLA TAGREƔLANT TAMƔIDT0

  Deg ussan-a ineggura ilul-d yiwen umussu aɣeṛfan di Fṛansa, win i semman Ijiliyen Iwṛaɣen. Aya meṛṛa yusa-d imi imḍebṛen n tmurt d wid id yessufɣen taẓeṭṭaṭ ɣaf lkaṛbiṛu. Tamurt n Fṛansa, deg ugafa ar unẓul tenhewwal ; aqfal n yibardan, tikliwin d tmesbaniyin am tida n Lpari id yeglan s umennuɣ ameqqṛan gar imesbaniyen d

  READ MORE
 • Mmi-s n Tfamilt:

  Mmi-s n Tfamilt:0

  Ansi d yekka wawal agi ? Win yekkren , ad yini i wayeḍ a mmi-s n Tfamilt . Ihi ass a , awal ad t-id nawi ɣef mmi-s n tfamilt agi yettazzalen deg imawen am aman di tala . Akken tezṛam , qqaṛen at zik nni , ddwa n wargaz d ttameṭṭut , ddwa n

  READ MORE
 • Imeslayen n Nna Tayaqut

  Imeslayen n Nna Tayaqut0

  Ɣas akken deg leɛmer tezger i tmanyin, d acu tafekka-s mazal deg-s tazmert, ma dɣa d imeslayen-is d tazmert akk!Tekna acemma,dderk-is tetterra-t ɣef uḍar-is ayeffus, ma taɛkkazt tettaṭṭaf-itt s ufus aẓelmaḍ. Tettcuddu acekkuḥ-is s tmeḥremt taberkant,dakken tefla akkit tebrej yettban-d umzur-is yečča-t ccib tuɣ-d akk deg-s temlel , ɣef lebɛid ad tenwuḍ d timeḥremt-nni i

  READ MORE
 • Cciṭan

  Cciṭan0

  Iqubel ufellaḥ amejjay ibedden sdat umeṭreḥ n temɣart i tekcem tmettant, tethedden, d taṣebrit, d taɛeqlit, lmenda-is sin yirgazen-a iwumi tesmeḥsis mi ttmeslayen. Nettat ha-tt ɣef tizi n rrwaḥ, iwweḍ-d lajel-is ; ur tugad ur tenḥerwat, ɣer-s tnin u tesɛin d aseggas. Seg ṭṭaq d tewwurt yebrarḥen, iṭij n ṣṣmayem ittgeffiɛ iliz-ines aḥmayan ɣer tɣerɣert

  READ MORE