728 x 90 • Conte érotique Kabyle : Nsenni, tamɛayt ɣef tayri

  Conte érotique Kabyle : Nsenni, tamɛayt ɣef tayri0

  Tamɛayt-a n Nsenni yewwi-tt-id yiwen n umussnaw amnadi almani, Leo Frobénius (1873-1938), s tutlayt talmanit deg yiseggasen n 1921-1925. Tamɛayt-a, am temɛayin akked tmucuha-nniḍen, igemmer-tt-id L. Frobénius deg tudrin n Leqbayel n Ǧeṛǧeṛ. Deg useggas n 1999, Mokran Fetta yerra-d ayen i d-yessufeɣ L. Frobénius s talmanit gar 1921-1925 ɣer tefransist. Maca ulac iḍrisen-nni imezwura

  READ MORE
 • Anton Tchekhov : A ziɣ d tidet, yeshel mliḥ ad trekḍeḍ igellilen

  Anton Tchekhov : A ziɣ d tidet, yeshel mliḥ ad trekḍeḍ igellilen0

  … Yiwen n wass ssawleɣ-d i tqeddact i d-yelhan d warraw-iw (Yulia Vasilevna) iwakken ad tt-xelseɣ. Nniɣ-as : Qqim a (Yulia Vasilevna) … yya-n ad nemḥasab … Kemm s umata tetteḥwijeḍ idrimen, maca tettsetḥiḍ, ur ten-id-tessutureḍ ara s yiman-im … Ih… Nemsefham ad am-ttakeɣ 30 n yirublen deg wayyur. Tenna-d : 40. … Nniɣ-d ala,

  READ MORE
 • Tudrin mazal-itent, deg-neɣ kan i mmutent.

  Tudrin mazal-itent, deg-neɣ kan i mmutent.0

  Am yal ass, di tafrara i iteffeɣ ɣer lexla; iferres, izeddem ,ileqqem, iẓebbeṛ… lḥaṣul yal ass d acu n ccɣel iwumi ara yekker. « Bu tjewwaqt » yesɛa tafekka n tasaft, mačči kan di teɣzi neɣ di tehri neɣ di tezmert, ula deg uglim; ifassen-is seg ujrad n leḥcic d tukksa n ifurkan yeqquren si tzemrin, uɣalen

  READ MORE
 • Mulud At Mɛemmer  :  Tabrat i Muḥend Azwaw

  Mulud At Mɛemmer  :  Tabrat i Muḥend Azwaw0

  I kečč a Muḥend Azwaw d tezyiwin-ik. Adlis-a, ad ak-d-yefk yiwen n wudem n tmusni, ad ak-d-yeqqim d tigejdit, ad ak-d-yettales ayen gan d wayen nnan yimezwura-inek. Mi ara t-walin medden ammar ad ilin wid ara d-ak-yinin : – Tigi d tihkayin n zik-nni, d timucuha n teryel i yess ssedhuyen arrac, i wacu ara

  READ MORE
 • Teffeɣ Fransa, tekcem-d Lezzayer

  Teffeɣ Fransa, tekcem-d Lezzayer0

  Uqbel anekcum n Fransa ɣer tefriqt n ugafa, llan yiguduen ttidirien di tmura iman-nsent: Iqbayliyen s tmurt-nsen, Icawiyen s tmurt-nsen… yal agdud amaziɣ s tmurt-is. Igduden-a ddakalen kan mi ara yili ṭṭrad, wama di teswiɛt n lisser yal yiwen yessen tamurt-ines iman-is. Tekcem-d Fransa ar tefriqt n ugafa aseggas n 1830, teṭṭef aṭas n temnaḍin,

  READ MORE
 • Taqbaylit d arraw-is kan ara tt-irefden

  Taqbaylit d arraw-is kan ara tt-irefden0

  Aṭas-aya tura mazal yettazal wawal ɣef isekkilen s ara tettwaru “tmaziɣt”. Ɣas akken tamsalt-a tefra aṭas-aya s imnadiyen n tesdawiyin meɛna imdanen ḥemmlen ad zzin deg ayen ur nemɛin. Adabu azzayri yebɣa ad issenger tutlayin timaziɣin, yessen akk iberdan s ara tent-yeɣḍel: taɣawsa tamezwarut, ixleq-d takadimit n tutlayt “tamaziɣt” ɣas akken deg tidet tamaziɣt d

  READ MORE