728 x 90

Ddin leqbayel !

Ddin leqbayel !

Fettun ɣef iqbayliyen, qqaren-asen:  » ddin n lejdud yelha! » Anwa-t akka ddin-agi? anwi-ten akka lejdud-ik?

sliɣ qqaren, ttɛawaden, zerɛen awal-nsen am yirden di tudrin:  » Lislam n lejdud! »  Nnan:  » ttif ddin n ccix Muḥend ulḥusin wala ddin n ssalaf! »

wigi tura ur bɣin ara ad neffeɣ seg wallaɣ aɛrab-ineslem, ur bɣin ara ad neɛreḍ tilelli, ur bɣin ara ad nwali tudert s wallen-nneɣ, ur bɣin ara ad nili d nekkni… Bɣan kan ad nili sddaw leɛnaya n tineslemt, sddaw leɛnaya n inselmen.

Bɣan ad aɣ-d-inin belli ma yella nebɣa ad neffeɣ si ddin n lislam, ilaq ad neckenteḍ di tecḍaṭ n ccix Muḥend!

Wigi ẓran d acu i xeddmen, d wid i asen-ittḥessisen ur neẓri sani ara ten-zzuɣren!
Lislam KABYLE anwa i d nnbi-ines? S wacu tettẓallam? Iwumi tettẓallam? Anda tettẓallam? Melmi tettẓallam?

Ma yella tebɣiḍ ad txedmeḍ akken xedmen lejdud-ik (n tidet) nadi ɣef Anẓar,wali Ubdir, ssaki-d iɛessasen i k-yeṣren. Ddin n lejdud-ik yeḥmel tiẓegwa, yessizdig tiliwa, yesseḥbibir ɣef yimɣan, ikess tizizwa, yettru yal tikkelt ideg ara teɣli tzemmurt, tazemmurt-nni i ak-d-yettakken zzit, zzit-nni i s tdehneḍ tudert-ik tameɣbunt.
Ur ḥettbet imdanen d lmal, dayen tura tekkfa tallit n wenhar d uzuɣer.

Tura d tallit ideg ara d-yuɣal waɣzen ɣer tẓegwa, iɛessasen n tala. Ad d-yuɣal wemdan yessnen azal n tudert deg ugama, ad d-yuɣal weqbayli ɣer yiman-is.
Mačči s ifassen-nneɣ ara tkemzeḍ ajeǧǧiḍ-ik.

D leqrun i neǧǧa Anẓar, nexdeɛ-it, nesɛuẓẓeg-as asmi i aɣ-sderɣlen wid ur nessin. D leqrun nekkni neffeɣ abrid n tidet. Neǧǧa Agennaw Anẓar yeffeɣ tamurt, nunef i Rebbi n waɛraben ad aɣ-iɛemmer tasga! ayen akka?
Ma yella tebɣiḍ ddin ddu d ddin n lejdud-ik, mulac belleɛ!

Irnaten Murad

 

amnay
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos