728 x 90

Fiḥel l’indépendance

Fiḥel l’indépendance

Fiḥel l’indépendance ma yella d lezzayer tamecṭuḥt ara nesbedd. Fiḥel l’indépendance ma yella tanilla i yimal twehha ɣer lqebla. I wacu-tt l’indépendance ma yella s lḥiǧab ara nemmager tafsut? Ma yella ur as-nerri ara tafekka-s i tmeṭṭut, i wacu-tt timunent?

L’indépendance mebla tilelli, d akal ara yagin imɣi! I wacu-yaɣ-tt l’indépendance ma yella ur nteẓẓu tiriwa, ma yella ccrab nettwali-t d leḥram? I wacu-yaɣ-tt l’indépendance ma yella tajmaɛt n yergazen kan? I wacu-tt l’indépendance ma yella berra ur tettikki deg-s tmeṭṭut, ma yella iḍ d argaz kan ara iwalin itran deg igenni, ma yella tiẓgi ur tt-yeɛfis uḍar n tmaɛcuqt akked umeɛcuq, ma yella imdanen regglen ɣer tẓegwa akken ad swen tiqit n ddivan, imi taddart tugi-yasen?

I wacu-tt taddart ma yella d at jmaɛliman kan i isɛan lḥeqq? I wacu-tt teqbaylit ma yella nettaru yes-s axemmem aɛrab-ineslem? I wacu-t llakul ma yella nesselmad deg-s taɛrabt i aɣ-ikerfen allaɣen?

I wacu-tt ubernus-nni i s nettzuxxu ma yella yers ɣef tuyat n ineslem? I wacu-tt l’indépendance ma yella lǧamaɛ yella, yelli, fell-aɣ yesreɣruɣ ass kamel? I wacu-tt l’indépendance ma yella neḥmmel tayemmat imi i aɣ-d-turew, mačči imi d amdan am nettat am yemdanen? I wacu-tt l’indépendance ma yella tilelli n umeslay nḥemmel-itt kan mi ara teffeɣ fell-aɣ? I wacu-yaɣ-tt l’indépendance ma yella nreggel i tsekla amzun d ajeǧǧiḍ ara izerɛen ssemm-ines deg wallaɣen-nneɣ?

I wacu-tt l’indépendance ma yella aqbayli yettwali tamurt n yiqbayliyen akken yettwali uzzayri tamurt n lezzayer? I wacu-t yedles ma yella nettmuqul kan abernus akked tqendurt? I wacu-tt l’indépendance ma yella ur nquder iman-nneɣ ?

L’indépendance d akal, tilelli d ayen ara yemɣin deg-s. D acu ara neẓẓu deg wakal-nneɣ ?

Tlaq l’indépendance ma yella yebɣa weqbayli tilelli. Maɛna ilaq ad nẓer d acu ara yilin deg-s, d acu ara teftel i tsutwin d-iteddun, sani ara twehhi allen-is, anda ara teẓẓu tirga-s. Ma yella iɛreq-aɣ wamek, ad nexdem ayen tugi lezzayer. Ad nebdu ayen tebɣa ad thudd lezzayer.

Irnaten Murad

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos