728 x 90

Imeslayen n Nna Tayaqut

Imeslayen n Nna Tayaqut

Ɣas akken deg leɛmer tezger i tmanyin, d acu tafekka-s mazal deg-s tazmert, ma dɣa d imeslayen-is d tazmert akk!Tekna acemma,dderk-is tetterra-t ɣef uḍar-is ayeffus, ma taɛkkazt tettaṭṭaf-itt s ufus aẓelmaḍ. Tettcuddu acekkuḥ-is s tmeḥremt taberkant,dakken tefla akkit tebrej yettban-d umzur-is yečča-t ccib tuɣ-d akk deg-s temlel , ɣef lebɛid ad tenwuḍ d timeḥremt-nni i yebreqcen. Deg smeɛ Nna Tayaqut txuṣ, daɣ netta win ur tt-nessin ara , mi ara tettmeslay ad yenwu d iniɣ i tettnaɣ, ma d asekkud-is yeğhed ɣef lebɛid i tɛeqqel win i d-yejbun, aladɣa ma d bu uɛenqiq-nni n Smaɛil.

Lecɣal i ḍerrun akk deg taddart tuwi-asen-d s lexbar, teẓra anwa i ɣer yerna uqcic, tin iwumi d-teɣli tadist, teẓra anwa i d-ixṭṭben anwa i d-izewğen, anwa ara yxetnen d wayɣer ggten yinebran, teẓra anwa i yeččan iḥeckulen anwa i as-ten iseččen d wanwa i asen-id-yekksen. Amnet-iyi tamnem s Rebbi ar d-tuwi s lexbar ula ayɣer i t-ffɣen werraw-is Lhağ Bubekker! Ɣef akken i d-tenna yettuɛedda ɣef lḥerma n tɛeggunt At Menkur, ih d Ṭaher Buclaɣem i t-yeṭṭfen deg usqif n At Ṭix , abrid yettawin ɣer tizi n lğameɛ . Iwala-t mi tt-isenned ɣer yiwen uɣrab, iwwet afus-is ɣer uciwi n tɛeggunt meskint , ibda askuṭṭef deg yidmaren-is , akken i d-ijba fell-as Ṭaher , iwet ad t-isklelli yerra iman-is d ẓẓalamiṭ i yettnadi, deg uciwi n tbuhalit akken ad yecɛel agirru salupri.

Nekk d acu i y-iğğan ḥemleɣ tamɣert-a, d tabɣest d ssber tesɛa , ɣas ma yella ulac lmeḥna ur tt-nezgil, imi yiwen n mmi-s ay tesɛa nɣan-t lğund deg Zzan, yedda deg leɣlaḍ n temsalt n lablwit ( Affaire de la bleuite ), ma d argaz-is, Dd Beẓẓa ah, ad fell-as yeɛfu Rebbi s lxir nnɣant iserdasen n weğda deg tnekra n 63 , Nna Tayaqut urğin tekkis afus-is deg Rebbi melmi tt-tluɛaḍ ad tezmumeg. Teqqar kan win yufan ad isew izir uyefki, ɣur-s takka n uwren d ukemmic n yeḥbuben , d tiqit n zzit ad yeḥmed Rebbi ad yecker . Lferḥ-is mi ara tili tmeɣra neɣ d leɛwacer , d tin kan i tagnit ideg ara tečč azeɣbub n tqeṭṭiṭ. Zik qqaren-d , yeğğa-yas-d urgaz-is taɣeggaḍt n wakal niqal ula d tin werten-tt ilewsani-is deg-s , ğğan-as-d timeddict ula d tin ur as-d-teggri imi sin i d-iɛedda webrid ukerrus yettawin ɣer ṭaḥuna n uṭeḥḥa-nni n Si Belqasem, amɣar n taddart.

Boudjemaa Benhennou

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos