728 x 90

Tabrat i weqbayli

Tabrat i weqbayli

Win ifuden isew, timsal ur llint d awal kan.

Nettkellix mi neqqar:” Nekkni d at talakt (Laïcité), deg-neɣ ay d-temɣi, d nettat i yessedduyen tudrin…” aya neẓra-t belli d akellex, d akeḥḥel di tmeɣra n wid ur neḥmil. Lemmer i as-terbiḥ i wul, timsal ad tent-nqabel, ad tent-id-nini, ad asent-nsemmi s yismawen-nsent, i wakken kan ad naẓ ɣer sdat. Timetti taqbaylit tewɛer, tbeddel, ɣer deffir twexxer; tefti deg-s tineslemt, yefti deg-s wallaɣ aɛrab-ineslem, aya yestewḥac, yesserhab, yessergagay ula d nnda. Timsal-agi ma yella nekker-asent ilaq ad nqabel, ad neqbel tilawt-nsent; ilaq kan ad d-nini “Nebɣa talakt, ilaq ad tt-neẓẓu di tmetti, acku ala nettat i izemren ad aɣ-tezdi mebla ccwal, mebla lhemm…” Aya si tama, si tama-nniḍen ilaq ad nmeyyez d acu-tt “talakt-agi” ilaq ad tt-nesqerdec, ad tt-nessif s tɣerbalt-nneɣ, ilaq ad tt-nmuqel s wallen d tmuɣli-nneɣ; mačči akken tt-ttwalin irumyen neɣ wiyaḍ ara tt-nwali!

Talakt, Tugdut, Tamurt, Tagmat…. ɣer kra d awalen kan, ma yella ɣer wiyaḍ d tudert, d lqaleb iɣef bnan tudert-nsen, imal d wayen-nniḍen; timettiyin i aɣ-yezwaren ɣer wawalen-agi, ɣer temsal-agi, seg-sent, si sdaxel-nsent, seg timiṭ n tilawt-nsent i d-ffɣen wawalen-agi. D tignatin ideg i llan i d-yurwen aya. Nekkni ass-a nufa-d iman-nneɣ nettɛanad ɣer-sent s tuqna n wallen, am izimer yewwet bu tellis. Aya ad aɣ-iḍur, ɣas d ayen yelhan ay nebɣa i tmetti-nneɣ akked tarwa-nneɣ… Ma nebɣa tugdut ad tt-id-neẓẓeg si tmetti, ma nettnadi ɣef talakt ilaq ad tt-naf s ifassen-nneɣ mačči s ifassen n wiyaḍ. Ula d nekkni d imdanen, ula d nekkni nesɛa timetti, d agdud, s tmussni akked tiselbi!

Ma yella nebɣa ad tilli “Tmurt Taqbaylit” ilaq ad d-neɛrek awalen iɣef ara tt-nesbedd, ilaq ad d-nebred targit ideg ara tt-nezzuzen, ilaq ad d-neḍbeɛ ticcraḍ iɣef ara teddu. Mačči s wezhaḍ ara nḥaz ayen akka nekkat, mačči s tazla mebla iswi ara nessiweḍ… S wallaɣ, s tmuɣli lqayen ɣer temsal iɣef tebna tilawt-nneɣ ara naweḍ, s ara nilli, mulac ad aɣ-teḍru am win iẓehḍen aḍu s wuffal, yeqqar: “ ad d-nerr ttsar! “

I wacu-t ẓẓerb i “Tmurt Taqbaylit” ma yella axemmem-nneɣ am uxemmem n win iḥuza ẓẓerb ɣer berra? I wacu-tt “Timunent” ma yella ulac acu ara ibeddlen deg-neɣ? I wacu-t yimmal ma yella ur yettemgarad ara ɣef yiḍelli? I wacu-tt tedyant neɣ awal ma yella ur asen-nga ara isem yerran fell-asen? I wacu-tt tirrugza ma yella nwala-tt d tiyita n tilawin? I wacu-tt teqbaylit ma yella nesselmad yes-s tudert n nnbi? I wacu-t uɣerbaz ma yella yenkeṛ tilawt? I wacu-t ccna ur neḥsib d taẓuri?

Ma yella nebɣa ad nidir d ilelliyen ilaq ad nessin azal n tlelli, Ma yella nebɣa ur nettilli d wiyaḍ ilaq ad nẓer d anwi i d nekkni, ma yella nebɣa ad nẓer, ilaq ad nelddi allen, ad nwehhi tamuɣli ɣer wayen ilaqen, ɣer wayen ara ɣ-yawin ɣer sdat, ayen ur nesderɣil allen d wallaɣen…

Yya-w ad nesqerdcet timsal, ad nẓer ayen nebɣa d wayen ur nebɣi, ad nebnu lebbni s wayen ara ɣ-d-yefk wallaɣ. Yya-w ad nketret isteqsiyen alamma nufa tiririt ilaqen. Yya-w ad neqbel ad neddu ḥafi alamma nufa-d arkasen. Yya-w ad nesluɣet tamduct-nneɣ alamma nettwali udmawen-nneɣ deg-s.

Awal am ubelluḍ, yettmečča kan mi ara yeqcer, acku d imdanen ay nella mačči d iɣersiwen! Tidet am tmettant, ma yella ur tt-tqebleḍ ur tt-tettqabaleḍ. Aqel-aɣ di ṭṭlam, ilaq ad nadi ɣef tafat, tafat ur nettḥezziz i yiḍ.

Igduden yakk syagi i d-kkan; deg ubrid, wa yettwali uguren, wayeḍ yettwali iswi, tura yal yiwen ad imuqel ayen yebɣa.

Irnaten Murad

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos