Taqvaylit

Taqbaylit ur telli d ajeǧǧiḍ ay aqbayli !

Proposé par Rédaction

Amek ara yili yimal-im a taqbaylit (tutlayt) ma yella arraw-im mazal qqaren:  » taqbaylit ur tecceččay ara aɣrum » ?

Amek ara nini i umaḍal nekkni d agud, maca ur nessin tutlayt-nneɣ?

Amek ara nini:  » nekkni d inifiyin » arraw-nneɣ selmaden-asen-d seg uɣerbaz ayen ur iqebbel leɛqel?

Amek ara k-id-yas yiḍes, kečč ur neɣri ula d aḍris s tutlayt-ik?

Amek ara nqabel igduden, nekkni ur nelli d agdud?

Amek ara aɣ-yiẓid uzekka, ma yella di terẓeg i la nettɛummu ass-a?

Ma yella nmeyyez, ma yella nmuqel s telqay, ma yella nger tamawt ad d-naf belli, tugdi turez ifasen, lqella n tmusni tesgugem imi d wallaɣ, tuyat ččurent kan d nnefs. agraw nɛemmer-it s wawal, awal-nni i s ur numin.

Ur d-yeqqim win ara iqenɛen wayeḍ, anda akkenni iban kulleci!

Ur d-yegri uweṣṣi, anda akken mmaren imeṭṭawen.

Ur d-tegri tuzya tunḍa, anda akken banen iberdan.

 

Ilaq ad iẓer uqbayli assa belli tutlayt ur telli d ajeǧǧiḍ, ur telli d aṭṭan.

Ma yella yebɣa tutlayt-is s tidet, tutlayt tban.

Ma yella yebɣa tlelli s tidet, iɛdawen banen.

Ma yella yebɣa uqbayli ad yili, tudert tban.

Ma yella uqbayli yebɣa ad yenger, ad ikemmel kan abrid-agi i d-yewwi.

 

Nettuɣaḍ nekkni yerran tilelli d aṣenfar.

Nettuɣaḍ nekkni yerran tilin d targit.

Nettuɣaḍ nekkni iḍemɛen ad nidir mebla tutlayt-nneɣ.

Nettuɣaḍ nekkni yettraǧǧun leslak ad d-yekk ansi-nniḍen.

 

Irnaten Murad

 

About the author

Rédaction