728 x 90

TAYRI D TAGRAWLIWT (Aḥric 02)

TAYRI D TAGRAWLIWT  (Aḥric 02)

D amwan, ifer n usaklu iɣelli. Deg teɣmaṛt rriɣ iman-iw di ṭtaṛf ttmuquleɣ deg yillel, imeṭṭi n wallen-iw yeswa akal yewwet uɣurar n unebdu. Muqqleɣ s igenni meǧdeɣ; taḍatt-iw tuɣal-d ur tewweḍ anda sermeɣ. Tebrek n tegnawt tesseɣ ɣef wul-iw, tuɣal tnezzayt d iḍ. Ttrajjuɣ-kem, wissen d aɣeṛrab, d taflukt neɣ d tayugt ad yi-ikem-id-yawin.

Refdeɣ-d adlis, iskilen it-yeččuren d isem-im , muqqleɣ deg cbaḥa id -yezzin  yemmugar-iy-id wudem-im yecmumeḥ. Tttrajjuɣ ad d-taseḍ, s tefsut ad d-tegluḍ.

Yeweḍ-d wass-nni! tin urǧiɣ acḥal tura ad d t-ass! Kkreɣ zik ɣef 08:00 d abrid ar unafag n Orly. Timesrifegt Lzzayer Lpari ad d-taweḍ ɣef 10:20. Kra n wakud kan wweḍeɣ s anafag , tasaɛett id-yeggran tugar ɣur-i ayen akk reǧǧiɣ. Akken ad iɛeddi wakud, uɣaɣ-d aɣmis d lqahwa. Cwiya kan ttwaliɣ areqqas yewweḍ 10:30. « Kra n ddqqayeqq kan ad taweḍ » qqareɣ-as deg wul-iw. Azgen n tasaɛett akken ha-tt-an tejba-d!

Muqqleɣ-tt suɣaɣ: »Mimi! »

Tuzzel-d ɣur-i tger-iyi irebbi,  tmuqqel-iyi-d teḍṣa, tenna-iyi-id: » tura ulac anwa ad aɣ-yebḍun. »

-Aql-aɣ deg telwit d tlelli! Mačči d tamurt n yillu ta. Netta deg yigenni d ṛebbi, ma d nekkni deg lqaɛa d iluyen n teyri. Netta deg yigenni yettdeggiṛ imeslayen n lmut, nekni  nesqurraɛ-asen s ccnawi n tudert. Tagla-s trennu-d llaẓ, aɣṛum-nneɣ yesseččay allaɣ n umdan.

Deg yal tama sulin-as ssṛaya, nekni taxxamt ur tt-nesɛi

Tillin-is tarra-kem ur telliḍ! Asaḍuf-is yekkes-am izerfan! Tezgiḍ d taneggarut, teṣseḥmed tagara, neɣ d tin yettṛajun tagara-s. Tagara-m tebda deg tezwara, dduḥ-im si tellalit d aẓekka!

S yisem n uḥnin, wwet-ten-kem, ɛagḍen fell-am rnan sbeddeden-am-d lɛessa. S ccan-is ameqqṛan kkesn-am azal. S lqedṛa-s sruḥen-am adabu. S tmussni-s bɣan ad tixreḍ deg uɣerbaz.

Nerna cwiya, neṭtef-d ataksi almi d axxam.

Tameddit n wass, nekk d Mimi nebɣa ad  neffeɣ seg uxxam, surrefm-iyi ! Ad neffeɣ seg texxamt, 13 lmitrat; kriɣ-tt s 400 €.

-Awi! D ta i d Lpari, tamezduɣt  ɣlayet, taxxamt-a degs- takuzit , taxzant, taḥibust d umḍiq i yedlisen.

Maca, akken id as-qqaṛen s teqbaylit: ṭiq deg wulawen, nekni ulawen-nneɣ d agaraw n  tayri.

Aṭas ad yasmen, ad as-inin : mmuqqel tura a ddin Rebbi, nekni nebna-yaset sṛaya, arnu arnat asaṛṣaṛ!

Kra ad as-inin: yetmenyik wamdan-a. Tella tayri deg yiwet n texxamt ! Yella weeee!

Kra ad as-inin: inɛeddin n yemdanen am wi, seqcaren kawkaw fell-nneɣ.

Akka i d tamurt-ina i d-nusa, tayri ttaggaden-tt yemdanen. D acu, ma ulac-itt ur tettilli tudert.

Idlisen neqqaṛ nekk d Mimi id-yettawin isental n tayri, tilelli,tuzzuft d waṭas nniḍen.

Amussnaw aneggaru i ɣriɣ d  S.FREUD.Ḥemmleɣ aṭas ayen yettaru akken diɣen ḥemmleɣ ad fekkiɣ tiṭ d tameẓẓuɣt i wid akk id ileddin allen i talsa. Tamussni tettruzu asalu deg ubrid yessa udfel, tessuffuɣ amdan seg tizi, temmel-as abrid ar uzaɣaṛ. Tamussni teswway igran ifuden seg teṛɣi n yir tiktiwin.

Ur yi-tettamnem ara ma niɣ-awen-d : tettasi-yi-d seg tɣuṛi d tira! D amehbul ! Tikwal ma naɛyu deg tira, ḥala deg ussu id tettas. Mimi tessen-iyi,  nekk s timmad-iw snaɣ-tt, ad senssareḥ d axbac alma yeggi-yaɣ yiḍes.

Send ad neffaɣ qimmaɣ ttaruɣ, mi uriɣ tafyirt neɣ snat ad semḥuɣ. Mi yid-twala Mimi tewhem!

-D acu yettaru ubaḥan-iw?

-Uh,aqli rwiɣ akk! Aru, sxerbubec !

-HHH, d allaɣ-ik id yexarbubcen.

-seg tmetti.

-mazal-ik tettadreḍ-tt-id?

-ɣas nrewl-as-d, mazal wid teṭṭef gar waccaren-is.

-nekk d kečč aql-aɣ da mačči dina. Yewwi-d fell-aɣ ad nmuqqel immal-nneɣ  isenfaren – nneɣ d tarwa – nneɣ.

– Imal – nneɣ d win n talsa, isenfaren – nneɣ d ammenuɣ ɣef teɣdemt, tarwa – nneɣ d tisutiwin ad nessuteḍ s uyefki n tlelli.

-mon rebelle! (tenna-yi-t-id s tefransist).

– tamelḥant -iw ! Am d-iniɣ d acu i bɣiɣ ad aruɣ.

-ini-d « mon trésor » (s tefransist).

Yiwen n wass deg taddart-nneɣ llan sin n yelmeẓyen, Meẓyan d Linda, myḥemmalen mliḥ.

Ɣas FACEBOOK d tilifun ur llin deg teswiɛt-nni, maca lkaɣeḍ d wulawen llan. Ttiɛad-nsen mi ara tawi tnafa at Taddart.

– waw!  Mi ara-yḥemmel umdan, yettruẓu uzzal s wuffal.

– mazal a tesleḍ iwayen ad d-yernun!

– siwled ! Siwled a Meẓyan-iw!

– Tura a Linda-w. HHH! Akken tesneḍ taddart n Leqbayel am uxxam ameqqran, yal axxam d taxxamt deg uxxam-a! Linda d Meẓyan d lǧiran, aɣerṛab ɣef uɣɣṛab. Ihi timlilit-nsen tettil-id ɣef 02:00 tanezzayt, Meẓyan ad iǧleb ar sqef n uxxam n Linda. Ad as d-teldi tawwurt ad yiṣub ar texxamt-is.

– ulac wid iyasen-ifaqen deg twacult?

– yemma-s d baba-s n Linda gannen ukessar , rnu ddan deg laɛmeṛ, ma usawen anda llant texxamin n sin waytma-s , yiwen deg tseddawit ma d wayeḍ d axeddam deg Seḥṛa. Ɣef waya Roméo d Juliette n taddart n nnif d lḥeṛma ufan-as  abrid i tayri d tuzzuft.

Imru d lkaɣeḍ senṭaqen-d ulawen, ttawin ttaran s tufra imeslayen yelhan tara tmetti dir-iten.

– d asalu a win!

– sled kan !

– aqli selleɣ-d.

– yiwen wass , Muḥend Aɛṛab,  xali-s n Linda iwala yelli-s tamecṭuḥt imi id-teffeɣ s tebrat id as-d-tefka Linda. Yessawel-as, yeksa-as tabratt-nni. Mi yeɣṛa ayen yuran, claɣem-is bedden, udm-is yuɣal d awṛaɣ. Yuɣal yerra tabrat akken tella yenna-yas i yelli-s ax a mimic-iw. Deg wul-is daxel yerkkem.

– d acu id- yuran deg tebrat ? Amek tekfa

tmacahutt-nsen?

Deg tebrat -nni Linda tura: « azul a yamelḥan -iw. Seg wass-nni id- truḥeḍ ar Lzzayer ur lliɣ deg telwit. Limmer sɛiɣ afriwen tili ufg-aɣ-d, akken ad ɣliɣ deg yirebbi-k am tetbirt.

Cedheɣ ṣṣut-ik, tamuɣli n wallen-ik, d ifassen-ik ilegɣanen. Txusḍ-iyi! Yal mi ara ad d-taweḍ 02:00 ad d- ndekwaleɣ seg yiḍes, ad siɣeɣ tafat. Deg ussu ttwaliɣ snat n tfekkiwin,  deg yiɣɣaṛban n texxamt ajajiḥ n teyri-nneɣ yefka-d aɛeǧǧaǧu.

Mi i yak-waleɣ tuɣaleḍ-d yuɣali-yi-d usirem. Uyseɣ ad nemzer. Tikkelt-a bɣiɣ deg wass. Lǧemɛa sdat-nneɣ, yemma d baba ad ṛuḥen ar xali Xellaf deg Tizi wezzu, yuḍen acḥal-aya. Nekk ad iliɣ iman-iw deg uxxam. Mi iyi-id-twalaḍ ar ṭṭaq n texxamt n Saɛid-nneɣ yeqqublen axxam-nwen, ṛuḥ-d ar tewwurt n ufrag tkecmḍ-d. Ad nečč, ad neḥku,  ad nezhu.

Linda yetnaken fell-ak, ḥemmleɣ-k a Meẓyan. »

– d ta i d tayri!

– ayen d-iteddun ad yesluɣ kulec.

– tluɣ deg tezawra a yamelḥan -iw, tamurt n  » s tufra ». Tezriḍ ḥqa?

– dacu?

-tnakeɣ fell-ak ula d nekk!

– ula d nekk, « ti amo » (s teṭtelyanit deg uḍris).

Hence-aɣ-tt-id ɣur-i i kra n wakud, neɣli deg wussu-nneɣ amzun akken s tufra id-kecmeɣ neɣ d tikkelt tamenzut. Tafekka-w d Tafekka-s ttneqlabent amzun d tasanfunit ! Amzun neḥbes akud, neggra-d iman-nneɣ di lqaɛa! Kra n wakud seld nessuli, tmuqli-yi-id tenna-d: « aqleɣ deg telwit , ulac amcum. »

Muqqleɣ-tt niɣ-as:  » amcum ur yettili, aqli-yi yid-m d amwanes.  »

– Linda d Meẓyan, amek ?

– baba-s d yemma-s ṛuḥen ar Tizi Wezzu, ma d ayetmas usan-d, xwali-s d laɛmumi-s usan-d. Fren-asen sdat n tewwurt almi d-yewweḍ Meẓyan ad yekcem uzzlen fell-as ad tenɣen.

Linda mi d-jban teṭtef-d Mezyan deg wufus-is akken  ad rewlen.

Mezyan yekcem takarust-is yerwel s Linda!

Snat n twaculin yebḍan acḥal-aya, tura dduklent. Tadukli ɣunzan ,tura bɣan-tt!

Kra n wussan, ufanten deg lexla, nɣan-ten i sin!

– Tamurt iɣunfan tayri!

Tamelḥant – iw tixxaṛ tura lhem n tmurt, yaɣ ad neffeɣ ad tissineḍ Lpari, rnu ass-a d tameɣṛa n uẓawan.

Nefɣ-d deg uxxam akken ad nwali wid yessawalen i tudert.

AMAR BENHAMOUCHE

Aḥric 01

Wahiba H
EDITOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos