728 x 90

TIDDUKLA TUDERT AT SELLAM TAJMILT I AḤMED ḤEMMU

TIDDUKLA TUDERT AT SELLAM   TAJMILT I AḤMED ḤEMMU
Tiddukla tadelsant  » Tudert n At Sellam » n taddart n Ukulunel Aɛmiṛuc deg tɣiwant n weqbu d tin ad yarren tajmilt tameqqṛant i yiwen ger wudwawen mucaɛen di ccna aɣeṛfan aqbayli.
Illul ass n 19 di yulyu 1937 deg taddart n At Sellam (Iɣṛem) deg illulel Usamar. Yunag zik d ameẓyan ɣer Fṛansa, anda yemlal aṭas n icennayen d inazuṛen am Sliman Ɛezzam, Cixx Nuṛeddin, Akli Yeḥyaten , Deḥman El Ḥaraci, d wiyaḍ.
Mass Aḥmed Ḥemmu d win id yufraren s ccna n teḍṣa yeččuṛen d iznan, d win id yewwin aṭas i cnna d tzuṛi taqbaylit. Tajmilt neɣ snat drus i wid d tid yarran tasawent d luḍa , i wid d tid yessaɣen tafat deg yiḍ n tegrest.

Tajmilt ad-t-ili ass n sem 24 mayyu 2019 deg taddart n Kulunel Aɛmiṛuc  » Aqbu ».
Deg wahil:
12:00: timzikkent
15:00: asrusuy n tmuqint n yizeǧǧigen ɣef uẓekka-ines
21:00: tameɣṛa n ccna anda ad yilin aṭas n icennayen n teqbaylit.

AMAR BENHAMOUCHE
rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos