728 x 90

ULƔU i imdukkal akk d wacult n « Axxam n Tmusni »8

ULƔU i imdukkal akk d wacult n « Axxam n Tmusni »8

Ifukk usirem, werǧin aɣervaz n Lzayer yuklal isem «aɣervaz». Ilaq ad a nfuk awal a nekker ɣer leqdic umu nezmer yerna ANEKKER DIN DIN

Ihi Axxam n Tmusni yettheggi ad yemɣur, ad yernu di tatrarit, ad yinerni di leqdic n teknik.
Agraw n twacult “Ɛmriwi” igzem-itt di ŗŗay ad yesnerni “Axxam n Tmusni”. Asurif id-iteddun d “Tamkaŗḍit Taqvaylit i Warrac”.

Iswi-s amezwaru ad tesseḥmel taɣuri i warrac imeẓyanen, ad asen-telli tiwwura s amaḍal.

Ad d-nuɣal ussan-a i d-iteddun s telqeyt er wamek ara d-yali wexxam-agi n Warrac Iqvayliyen. Maca ,yella-d yakan umtawa ɣef kra tneqqiḍin i-d-ivanen d-tigejdai ɣef ires usenfaŗ-agi.

Ger-asent:
1. Azamul (logo) amaynut (Siked dagi).
2. Tajumma ara d-yawin azal n 200 m²; di tlemmast n wexxam n tmezduɣt.
3. Yiwet temkaŗḍit/Taẓeqqa i ɣuri akk d uselmed n Teqvaylit/ Iselkimen s tuqqna( Anternet).
4. Ad yili uselmed di mikanik, di trisiti, leqdic s tasenselkimt, u daɣen ayen yeɛnan tafellaḥt deg durara kk d seḥviver n ugama.
5. 80 % n yidlisen d-taseklaTaqvaylit. Idliseni-yeffɣen i tussna d tɣerma taqvaylit ur ttilin ara.
6. Yiwet tẓeqqa i leqdic asegtan :addal, uraren n usinen (ttŗevga), aẓawan, amezgun, sinima, isaragen, timziknin …).
7. Yiwen usalay amejtuḥ n tinḍi taqvaylit.
8. Akk leqdic deg umḍiq-agi ad yili s tutlayt taqvaylit.

Axxam-agi n Warrac Iqvayliyen (AWI) ad yerzu di tazwara tawacult kan.Yezmer ad yuɣal ɣer sdat d ammas asinan i warrac meŗŗa n temnadt, ma yella adavu azayri ur d-yigirara iman-is akken ad yerreẓ asenfaŗ-agi uslig yekkaten ad yeẓẓu deg-wallaɣen tamusni d tussna imeɣraden.

Ma yella-d waggaz , axxam-agi ad yili kan i twacult « Axxam Qasi » ( isem-is amhersan : Amrioui). Llan deg-s akka tura 90 ger warrac akk d-tullas ur nesmidara 15 iseggasen di tudert-nnsen. Aḥric ameqran deg-sen iƐeggev-iten s wass-a uɣervaz n lezayen yeḥfan.

Deg-wakken asenfaŗ-agi, yesƐa azal d ameqran, widi i s yerẓan asalu, tteklen ɣef ufus n tallelt n teqvayliyin akk d yiqvayliyen ladɣa deg-wayen yerzan idlisen i warrac yuran s teqvaylit.

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos