728 x 90

Yessukkes-iyi-d uwadem-inu!

Yessukkes-iyi-d uwadem-inu!

Lḥal di berra yexṣer akken yexṣer lḥal-inu, ur ẓriɣ ayen, kkreɣ-d xxenččweɣ, xxerbubceɣ. Swiɣ lqahwa-inu, ddmeɣ-d aɣmis ssukkeɣ fell-as tiṭ-iw, syenna briɣ i wallen-iw si ṭṭaq ɣer berra, ttmuquleɣ ageffur amek yekkat. Qqimeɣ akken caxeɣ azal n ssaɛa, almi d-yezger deg wallaɣ-iw umekti, mmektaɣ-d belli uriɣ yiwet n teqsiṭ aṭas-aya, gran-d kan kra n isebtaren ad tekfu! Wwteɣ, kreɣ, rziɣ fell-as, ufiɣ-tt-in yuli-tt uɣebbar s ufella, sḍid si daxel. Mi dliɣ akken fell-as ufiɣ-n iwudan ǧǧiɣ di tlemmast n webrid n tira, yal wa amek i as-teḍra, yal wa amek t-tebred tudert; wa iṭṭaxer-d seg uxeddim, wayeḍ yezzweǧ, kra mmuten, yal yiwen d acu n ssebba n lmut-is; wa yenɣa iman-is, wa d aṭan, wa d laksida… Wiyaḍ unagen, beddlen tamurt.

Awadem agejdan, mi dliɣ fell-as ufiɣ-t-in s warraw-is, ziɣen yezzweǧ d yiwet akkenni ur tt-ssineɣ ara, di sin sɛan sin wakniwen. Amek ara sen-xedmeɣ tura? Zziɣ, dliɣ ɣef yiwen n uwadem-nniḍen, wagi ṛegmeɣ-as di tagarra n teqsiṭ, ad d-yaf tinna akken iḥemmel, tinna s iteqqden adif-ines. Maɛna, tura iɛedda lweqt, ssber yesɛa tilisa. Awadem amcum, yerǧa, yerǧa ad uɣaleɣ ɣur-s, ad as-sneɛteɣ abrid ɣer lal n tɣerbalt-ines, ulac lexbar-iw! Nekk imiren lhiɣ-d d tudert-iw, d lehmum-iw. Uqbel ad iruḥ, yeǧǧa-yi-d tabrat deg umḍiq-nni ideg teǧǧiɣ, yeǧǧa-yi-d tabrat acku yeẓra ad d-yas wass ideg ara yuɣaleɣ ɣer teqsiṭ, yeẓra belli ur uksaneɣ ara, werǧin ad ǧǧeɣ taqsiṭ di tlemmast n webrid, yerna yeẓra amek ḥemmleɣ ad d-ḥkuɣ, ad aruɣ, ad arguɣ yes-sen (iwudam), ad urareɣ yid-sen… Ihi, di tebrat-nni, ayen deg-s yura mačči d ayen ara d-iniɣ, llan deg-s wawalen ula di targit ur tzemreḍ ara ad ten-id-tiniḍ. At-a-n ihi weḥric si tebrat i d-yeǧǧa: 

“Ay amaru n ugejdur, a win ur nettetḥi, a win ur nteṭṭef deg wawal-is. Ur mazal ad ak-aɣeɣ awal, ur mazal udem-iw ad t-twaliḍ. Ur tessetḥaḍ ara ad iyi-txedmeḍ akka?! Truḥeḍ, telhiḍ-d leccɣal-ik, ma yella d nekk teǧǧiḍ-iyi qlalḥeɣ dagi, ziɣen ur tesɛiḍ ul i uḥalfu, allaɣ i wesnulfu. Ilaq ad teẓreḍ belli kečč d amaru aneggaru yakk i d-mlaleɣ di tudert-iw. Imaruyen-nniḍen wid uɣur xeddmeɣ, ttqadaren-iyi, ɣas akken tikkwal qqaren-iyi-d ad xedmeɣ ayen ur iyi-neɛǧib ara, maɛna, yiwen seg-sen ur iyi-xdim ayen akka iyi-txedmeḍ kečč. Acḥal n tikkelt i d-nniɣ, i tesxedmeḍ imi-w akken ad d-tiniḍ ayen tettxemmimeḍ kečč, ayen akken tettagadeḍ tikkwal ad t-id-tiniḍ?! Iwumi tessawaleḍ akken ad d-yini ayen i ak-yellan di tmelɣiɣt?! I nekk akked watmaten-iw neɣ ala? a rxis afuḥan!Ilaq ad teẓreḍ belli ayen akka txedmeḍ werǧin ad ak-t-semḥeɣ. Yerna ad zerɛeɣ awal, anda yella u wadem ad as-mleɣ dacu-k. Ad ak-neǧǧ tiqsiḍin-ik d tilmawin, ayen tebɣiḍ ad t-id-tiniḍ, s yisem-ik kan ara t-id-tiniḍ, s yimi-k kan ara t-id-tiniḍ, ad teẓreḍ amek yewɛer mi ara d-tiniḍ s yimi-k ayen tettxemmimeḍ s tidet. D ayen tekfa tuffra sdeffir n iwudam a win ur nettetḥi. Ad greɣ tiɣi i yiwudam ara tesxedmeḍ akka ɣer sdat, ad asen-sfehmeɣ d acu-k, d wamek i txeddmeḍ. Ad t-tissineḍ dadda-k awadem! Ad ssiwleɣ ula i MADRUS, ad as-iniɣ: “Ma yella yessawel-ak-d ccmata-nni, i wakken ad d-tiniḍ ayen yettxemmim, neɣ ad txedmeḍ ayen ur yezmir ara ad t-yexdem netta,ad as-iniɣ, yeskiddib, ur iteṭṭef ara deg wawal-ines…” I laq ad teẓreḍ belli nekkni s iwudam, awal ɣur-neɣ yeswa, ala ɣur-wen ur yeswi ara! Tecfiḍ ay anekkaṛ n lxir, asmi iyi-terriḍ ttẓallaɣ i wakken ad d-tbeggneḍ belli taẓallit d tmesxir, tenwiḍ yeshel wayen akka i yi-txeddmeḍ? Yerna teẓriḍ belli nekk xḍiɣ akk taẓẓallit, xḍiɣ akk qessam n ddin-inna! 

Maɛna, xedmeɣ ayen d-tenniḍ, nwiɣ leɛqed yellan gar-aneɣ ad t-tqadreḍ. Ayen akk iɣef ggulleɣ, uɣaleɣ sḥenteɣ di dra-k. Neɣ asmi akken iyi-tettbeddileḍ ismawen, di yal taqsiṭ amek ara iyi-tsemmiḍ, teccfiḍ?! Yal tikkelt d tafekka ara yi-teffkeḍ, ṛwiɣ abeddel n wemḍiq, almi tikkwal ur ẓerreɣ ara d anwa-yi? Aya yakk fell-ak ay txedmeɣ, kečč d acu t-xedmeḍ, teṛgemḍ-iyi ad iyi-d-terreḍ tin ḥemmleɣ, trewleḍ am uxabit, ur ufiɣ lexbar-inek…”

Mi ɣriɣ tabrat iyi-d-yura, tcerreg tasa-w fell-as, iɣaḍ-iyi mačči d ccwiṭ. Ḍelmeɣ-t, yerna netta ulac akk acu d-yessuter. Ass-a ur ẓriɣ sani yerra, ur ẓriɣ amek yuɣal d wacu i ixeddem, ur ẓriɣ ma yella yedder neɣ yemmut.

Seg wass-nni, ggulleɣ, yal tikkelt ideg ara bduɣ taqsiṭ ar d-ttkemmleɣ, ad tt-ssiwḍeɣ ɣer yixef-ines. D wa i d lɛahd yellan gar-i d iwudam-inu…

Irnaten Murad

rédaction
ADMINISTRATOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos