728 x 90

Zahir BUXLIFA: « Aɣref Aqvayli issen  amek leḥḥunt temsal »

Zahir BUXLIFA: « Aɣref Aqvayli issen  amek leḥḥunt temsal »

Dacu-tt tegnit n tlalit n umussu nnwen ?

Zahir Buxlifa: Talalit n umussu n l’URK, Tagduda Taqvaylit tella-d s sin n yiɛeggiḍen : amenzu n lfarḥ swayes i tquvel lḥara Taqvaylit llufan yennarnan  ar twacult tasertit. D wa-agi ara d-yeqqimen di cfawat-nneɣ. Wis sin d win s isuɣan wid d wi nemgarad tikta d tmuɣliwin. Ulama ayagi yettili-d deg leqdic asertan, acku kra ssawḍen ɣer lmuḥal mi d-ssawlen ɣer yimenɣi. Ulama ur nettnadi ara imḥaddan imi nezmer i yiman-nneɣ, acku imḍebṛen n yikavaren-nniḍen yettuḥeṭttem fell-asen ad ssiwlen ar talwit. Ma nemuqel wid yakk i d-yeffɣen mgala mussu-nneɣ d wid i d-yeḥlellin melmi kan deg umennuɣ ɣef timunent. Acku ma ɣer-nneɣ amecwar yemmad yezdi lqedd-is ɣer wigi i d-yeḥlellilin  mazali-t yettmurud. Aya dayen yellan deg umdan, ayen i t-ixussen di telqayt irennu-t di teɣzi umeslay. Ulama ttwalin-aɣ-d am yiɛdawen, si tama-nneɣ nettwali yal ameɣnas yal tameɣnast taqvalit zdin yiwet n twacult. Ulama ur zmireɣ ara ad iniɣ ur tettili ara timḥezwirit taserit gar-aneɣ, acku ɣef Tagduda Taqvaylit ad nemḥizwir ar tissas ar levni n Uwanak Aqvali s yisufar atraren. Akken yeccna Lwennas Matub, ddunit d llakul, nekkni nuẓa ɣer sdat neqqar d akken amnnuɣ ɣef timunent n tmurt n Yiqvaylien d tasdawit.

S tlalit n umussu-nwen aṭas i d- yennan d akken tessawalem ar veṭṭu gar tarwa taqvaylit. Dacu-tt trirt-inek ɣef wannect-a ?

Wid yettɛeggiḍen ɣef veṭṭu d wid yenwan d akken aɣref Aqvayli d agrud ur nessin ara amek leḥḥunt temsal. Ttun d akken ula ctilas i tlelli di teqvaylit nnig wayen i d-yekkan mgal tilleli d nfeɛ n uɣref Aqvayli.
Yella umgarad gar-aneɣ d mass aselway Ferḥat At Sɛid ɣef waṭaṣ n temsal: gar-asent ayen i aɣ-icudden ɣer Yimaziɣen di yal tama n Tmazɣa. Di l’URK negzem-itt di ṛṛay dakken ulac amsefhem d idavuyen imesvaṭliyen n yiwannaken am Lmarruk neɣ d Lmali i iḥarsen izerfan n watmaten-nneɣ Irifiyen d Yimaccaɣen n Uzawad. Rnu ar waya d akken nekkni ur nessuruf ara ar wanda yevɛed am Izrayil neɣ Marikan akken ad nesɛu rray deg wayen i aɣ-ivaɛden. Anda ur aɣ-teɛni ara temsalt nessusum am Falastin neɣ Trump, i wakken ur nesruḥu ara tazmert deg wayen ur nemɛin. Acku ma tessurfem-iyi vɣiɣ ad uɣaleɣ ɣef wayen i aɣ-yezdin mačči ayen iveṭṭun. Ayen yezdin tawacult taqvavlit d asenfar n levni n uwanak Aqvayli ; Nekkni di l’URK ad nxemmel i yiɣallen i levni n Tagduda Taqvaylit tamegdayt timettit, (une république sociale démocrate). Numen dakken d avrid asertan iwulmen i tmurt taqvaylit iṛeṣṣan di temdanit.

Ad dduɣ deg wawal-ik, d acu i d ameynut ara d-awin i tsertit taqvalit ?

Iɛeggalen d tɛeggalin yellan di l’URK ur d-ɣlin ara seg yigenni, tesɛa utesɛin di meyya akken d seg umussu afraniman aqvayli MAK, kra deg-sen llan d imḍebren iɛlayanen. Di l’URK neṭṭamal ad d-nerr leqdic asertan ar tlemmast n wannar. Ad nerr lmizan gar vnadem s tirga-ines s yiḥulfan-is d taddart, neɣ tajmaɛt. Kra n win yefɣen seg umussu aqdim, xersum si 25 di ctember 2016 iḥulfa d akken tmal ttɛevga i d yessegran tuffɣa i uvrid amegdan.
Di l’URK nerra azal i wawal asertan win i d-yennan di 2016 d akken ad yesved agraw aɣerfan aqvayli sin n yiseggasen ambeɛd mass Lḥasen Uziyan iṛuḥ seg tneɣlaft tamezwarut mebla ma tufiḍ wayen i d-isved. Ulama di teswiɛt-nni cebḥen-aɣ-d tagnit, acku win yuwin cciɛa di tazwara ilaq ad yerr leḥsav di taggara.

Win yenwan d akken yiwen n ufus si ttceqqiren yeɣleḍ, am win yenwan d akken weḥd-s ara yesvedd agraw aɣerfan aqvayli. Win yevɣan ad yuzur yirqiq, asenfar n ugraw aɣelnaw mačči d tamsalt n yiwen n umdan ulama d gma-t-nneɣ Racid Ḥiṭuc. Aɣref aqvayli yeɛya seg wid yettalin ɣef tuyat-is i wakken ad vanen wid  yettnadi widen ara t-issalin ɣef tuyat-nsen i wakken ad ivin gar leǧnas. I wakken ur nettuɣal ara am Lezzayer tamnekcamt ittuḥettem fell-aneɣ ad nerr azal i wawal asertan, ilaq ad yili am tlavawin i aɣ-d-iggullen s kra ad t-neḍfar ad t-ixelles. Acku iwakken ad nḥasev yiwen ɣef wayen i d- yenna ilaq ad nessiweḍ ɣer tilelli n wawal d tikti i yal aqvayli yal taqvaylit. Ilaq ad nissin ad nmud azal i umdan akken ad yidir ttakammalit tilelli n umeslay d tikti, di tlissa n taddart. Neṭṭamal ad nef lmizan gar asirem n yiwen d lhiva n taddart, adavu i d-yekkan nnig yal aqvayli. Si txarruvt ar lɛarc ad nerr i tmurt-nneɣ tissas i wawal d yimdanen yevɣa ad yissin gar udavu azzayri aɛrav-asnislmen.

Yiwen n uɣmis n uzeṭṭa yenna-d d akken Aḥmed Uyeḥya yemlal di Lpari kra n yimḍebren n umussu n timunent, ɣer-wen isallan ɣef tedyant- agi ?

Ayen i d-yenna Nicolas Beau di mondeafrique.com tella tidet aṭas deg-s. Acku wid yemlalen Uyeḥya di Lpari ur ten-mazal ara deg umussu n le MAK-Anvad, aṭas aya seg mi i ffɣen. Tadyant-agi d aɣebbar s allen iwakken ad vegnen i mass aselway d akken mazal ɣur-sen ifadden deg udavu n Lezzayer. Ulama mazal aṭaṣ n wid yesluɣuyen tiregwa yeṣfan, aḥtitaṛ n ugujil n wawal Aḥmed Uyeḥya d ttvut d akken adavu azzayri tekcem-it tergagayt.

Ass unmenzu n Yennayer llant ed di tmurt timesvaniyin i usuter n timunent n tmurt n Iqvayliyen. Amek i t-walam tufɣiwin-a s avrid?

Ma tsurfeḍ iyi, ad graɣ tamawt d akken tamsalt n timunent ur d teqqim ara deg tin n usuter, acku tuɣal d tamsalt n levni n uwanak aqvayli. Nessaweḍ ar yiwet n taswatt deg unnar llan sin yexṣiman di tama n taqvaylit tella twacult n timunent di tama tazdayrit yella udavu amharsan, anekcam, aɛrav-isneslem. Timesvaniyin n yennayar vegnent-d d akken mgal taɛaṣṣart n iɣallan n war-laman izzayriyen aɣref aqvayli ivded am yiwen. Ilulufan n ibulisan id yennaɣlan ɣef Tuvireṭ d ttvut dakken adavu iɛarq-as cced uyeddid.

Awal n taggara.

Tannemirt i yisallan.tk i aɣ-yefkan tagnit ad nemmeslay ɣef umussu-nneɣ amaynut. Nessaram ad nesnarni tayet taqvaylit iwakken ad nessiweḍ ar yiswi yugaren akk ayen ɣef tekkar tarwa taqvaylit zik-nni i levni n uwanak aqvayli atrar ametti amegday.

Wahiba H
EDITOR
PROFILE

Voir aussi

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos